ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

                                                                                                         

   Στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου διδάσκει ο δάσκαλος Γιώργος Αλεξανδρής ο οποίος υπηρετεί στο σχολείο τα τέσσερα τελευταία χρόνια .

                                                                                                        

                                                                  Κατακτώντας το Βελούχι ( Ψηλή κορφή ) 15 Ιουνίου του 2004..

ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

                                                                                                        

Στο νηπιαγωγείο υπηρετεί η νηπιαγωγός κ. Προύντζη Χρυσούλα .